Language of document :

Tožba, vložena 29. oktobra 2010 - Bernaldo de Quirós proti Komisiji

(Zadeva F-111/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Belén Bernaldo de Quirós (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti implicitne odločbe, s katero je bil zavrnjen dopis tožeče stranke, s katerim je ta od tožene stranke zahtevala varstvo na podlagi člena 22a(3) Kadrovskih predpisov, in zahteva za povrnitev škode in obresti.

Predlogi tožeče stranke

Implicitna odločba o zavrnitvi zahteve tožeče stranke z dne 1. oktobra 2009 in, po potrebi, dopis/odločba IDOC z dne 3. novembra 2009 in dopis generalnega direktorja Generalnega direktorata Evropske komisije za človeške vire z dne 22. marca 2010 naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi njene pritožbe, in sicer odločba z dne 3. avgusta 2010, ki je bila vročena naslednji dan, 4. avgusta 2010, naj se po potrebi razglasi za nično;

Zato naj:

organ, pristojen za imenovanje, sprejme ukrepe, predlagane v njeni zahtevi z dne 1. oktobra 2009;

ji bo zlasti zagotovljeno varstvo iz člena 22a Kadrovskih predpisov;

se iz obvestil z dne 6. maja in 30. septembra 2008 izbrišejo očitki na račun tožeče stranke, za škodo, ki je nastala tožeči stranki, pa naj se izplača odškodnina;

se Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________