Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. január 20.

F‑77/07. DEP. sz. ügy

Kay Labate

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy: Keresetlevelek, melyekben K. Labate először az F‑77/07. sz., Labate kontra Bizottság ügyhöz kapcsolódó (2008. február 1‑jén hozott végzés, az EBHT‑ban még nem tették közzé) tiszteletdíj és költség címén az eredeti összeg 30%‑os, önkéntes csökkentését követően összesen 72 361,03 euró megfizetését kérte, majd felajánlotta ezen összeg 45 000 euróra való mérséklését, végül a költségek megállapítását kérte.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az F‑77/07. sz. ügyben K. Labate‑nak megtérítendő költségek összegét 21 568,90 euróban állapítja meg.

Összefoglaló

Eljárás – Költségek – Megállapítás – Figyelembe veendő elemek

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 122. cikk)

A közösségi bíróságnak nincs felhatalmazása a felek által saját ügyvédeiknek fizetendő tiszteletdíj megállapítására, csupán azon összeget határozzák meg, amelynek erejéig e díjazás a költségek viselésére kötelezett féllel megtéríttethető. A költségek megállapítására irányuló kérelem elbírálásakor a közösségi bíróságnak nem kell figyelembe vennie sem az ügyvédek tiszteletdíját meghatározó nemzeti díjszabást, sem az érintett fél által meghatalmazottaival vagy tanácsadóival e tekintetben kötött megállapodást.

A díjszabásra vonatkozó közösségi rendelkezések hiányában a közösségi bíróságnak szabadon kell mérlegelnie az adott ügy körülményeit, figyelembe véve a jogvita tárgyát és jellegét, a közösségi jog szempontjából vett jelentőségét, valamint az ügy összetettségét, az ügyben közreműködő meghatalmazottak vagy tanácsadók által a peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségét, valamint a jogvita által a felek számára képviselt gazdasági érdeket. A peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségének a megtérítendő költségek meghatározása érdekében történő értékelését illetően a közösségi bíróságnak figyelembe kell vennie az ezen eljárás céljából objektív módon elengedhetetlennek tekinthető munkaórák összesített számát.

(lásd a 24., 25. és 28. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑290/04. DEP. sz., Kaysersberg kontra Bizottság ügyben 1998. október 30‑án hozott végzésének (EBHT 1998., II‑4105. o.) 20. pontja; T‑182/00. DEP. sz., Pannella kontra Parlament ügyben 2002. szeptember 9‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 29. pontja; T‑171/00. DEP. sz., Spruyt kontra Bizottság ügyben 2002. november 20‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑225. o. és II‑1127. o.) 25., 26. és 29. pontja; T‑7/98. DEP., T‑208/98. DEP. és T‑109/99. DEP. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2004. július 8‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑219. o. és II‑973. o.) 32. pontja.