Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. sausio 20 d.

Byla F‑77/07 DEP

Kay Labate

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas: Pareiškimai, kuriais K. Labate pirmiausia paprašė Komisijos atlyginti išlaidas ir honorarus, susijusius su byla F‑77/07 (2008 m. vasario 1 d. Nutartis Labate prieš Komisiją, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000), iš viso 72 361,03 EUR, savo valia 30 % sumažinusi jų pirminį dydį, paskui pasiūlė sumažinti šią sumą iki 45 000 EUR ir galiausiai pateikė prašymą nustatyti bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas: K. Labate atlygintinų bylinėjimosi išlaidų suma byloje F‑77/07 yra 21 568,90 eurų.

Santrauka

Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 122 straipsnis)

Bendrijos teismui nėra suteikti įgaliojimai nustatyti šalių advokatams mokamo honoraro dydį, tačiau jis gali nustatyti sumą, iki kurios šias išlaidas gali padengti šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos. Spręsdamas dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, jis neturi atsižvelgti nei į nacionalinį advokatų atlyginimo tarifą, nei į galimą šiuo klausimu sudarytą suinteresuotojo asmens ir jo atstovų ar patarėjų sutartį.

Kadangi nėra Bendrijos mokestinio pobūdžio nuostatų, Bendrijos teismas turi laisvai vertinti bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į bylos dalyką ir pobūdį, į jos svarbą Bendrijos teisės požiūriu, į bylos sudėtingumą, į darbo krūvį, kurį galėjo patirti teisminiame procese dalyvaujantys atstovai ar patarėjai, ir į ginčo poveikį šalių ekonominiams interesams. Vertindamas darbų apimtį, Bendrijos teismas turi atsižvelgti į bendrą valandų skaičių, kurio gali objektyviai pareikalauti teismo procesas.

(žr. 24, 25 ir 28 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. spalio 30 d. Nutarties Kaysersberg prieš Komisiją, T‑290/94 DEP, Rink. p. II‑4105, 20 punktas; 2002 m. rugsėjo 9 d. Nutarties Pannella prieš Parlamentą, T‑182/00 DEP, neskelbiamos Rinkinyje, 29 punktas; 2002 m. lapkričio 20 d. Nutarties Spruyt prieš Komisiją, T‑171/00 DEP, Rink. VT p. I‑A‑225 ir II‑1127, 25, 26 ir 29 punktai; 2004 m. liepos 8 d. Nutarties De Nicola prieš EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ir T‑109/99 DEP, Rink. VT p. I‑A‑219 ir II‑973, 32 punktas.