Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Dublin Metropolitan District Court (l-Irlanda) fl-10 ta' Jannar 2011 - Denise McDonagh vs Ryanair Ltd

(Kawża C-12/11)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Dublin Metropolitan District Court

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Denise McDonagh

Konvenuta: Ryanair Ltd

Domandi preliminari

Ċirkustanzi bħalma huma l-għeluq tal-ispazju tal-ajru Ewropew minħabba l-eruzzjoni tal-vulkan Eyjafjallajökull fl-Islanda, li kkawża diżordni kbir u pprolongat fit-trasport bl-ajru, imorru lil hinn mill-ambitu taċ-"ċirkostanzi straordinarji" fis-sens tar-Regolament 261/2004 1?

Jekk għall-ewwel domanda tingħata risposta fl-affermattiv, ir-responsabbiltà marbuta mal-obbligu li jittieħed ħsieb tal-passiġġieri hija eskluża taħt l-Artikoli 5 u 9 f'dawn iċ-ċirkustanzi?

Jekk għat-tieni domanda tingħata risposta fin-negattiv, l-Artikoli 5 u 9 huma invalidi inkwantu jiksru l-prinċipji ta' proporzjonalità u nondiskriminazzjoni, il-prinċipju ta' "bilanċ ekwu tal-interessi" stipulat fil-Konvenzjoni ta' Montréal, u l-Artikoli 16 u 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea?

L-obbligu previst fl-Artikoli 5 u 9 għandu jiġi interpretat li jinkludi limitazzjoni impliċita, bħalma huwa limitu temporali u/jew monetarju, meta jittieħed ħsieb tal-passiġġieri f'każijiet fejn il-kanċellazzjoni hija kkawżata minn "ċirkostanzi straordinarji"?

Jekk għar-raba' domanda tingħata risposta fin-negattiv, l-Artikoli 5 u 9 huma invalidi inkwantu jiksru l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' nondiskriminazzjoni, il-prinċipju ta' "bilanċ ekwu tal-interessi" stipulat fil-Konvenzjoni ta' Montréal, u l-Artikoli 16 u 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea?

____________

1 - Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Paralment Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta' Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10)