Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 februarie 2011 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-81/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Alocație de invaliditate - Eroare de calcul - Plata restanțelor - Dobânzi de întârziere datorate - Rata aplicabilă - Capitalizare anuală - Prejudiciu material și moral)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de respingere în parte a cererii reclamantului de obținere a dobânzilor de întârziere aferente plății alocației de invaliditate care i-a fost acordată

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Marcuccio.

Domnul Marcuccio suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 312, 19.12.2009, p. 44.