Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 15 februari 2011 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-81/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Invaliditetsersättning - Felberäkning - Betalning av resterande belopp - Förfallen dröjsmålsränta - Tillämplig räntesats - Årlig avkastning - Ekonomisk och ideell skada)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att delvis avslå sökandens begäran om dröjsmålsränta på den invaliditetsersättning han beviljats.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Luigi Marcuccios rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 312, s. 44.