Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. februar 2011 - AH mod Kommissionen

(Sag F-76/09) 1

(Personalesag - social sikring - vedtægtens artikel 72 og 76a - almindelige gennemførelsesbestemmelser - plejebehov - efterlevende ægtefælle til en pensioneret tjenestemand - afslag på ansøgningen om fuld godtgørelse af udgifter til sygepleje og tildeling af økonomisk støtte - sag ikke rettidigt anlagt- afvisning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: AH (Wavre, Belgien) (ved solicitor J. Temple Lang)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 22. juni 2009, hvorved sagsøgeren fik afslag på sin ansøgning om fuld godtgørelse af sine udgifter til behandling af sin sygdom.

Konklusion

Sagen afvises.

AH betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 297 af 5.12.2009, s. 36.