Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. veebruari 2011. aasta otsus - AH versus komisjon

(kohtuasi F-76/09)1

(Avalik teenistus - Sotsiaalkindlustus - Personalieeskirjade artiklid 72 ja 76 bis - Üldised rakendussätted - Hooldamist vajav seisund - Pensionil oleva ametniku elusolev elukaaslane - Hooldustöötaja kulude täies ulatuses hüvitamise ja rahalise abi taotluse rahuldamata jätmine - Mittetähtaegselt esitatud hagi - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AH (Wavre, Belgia) (esindaja: solicitor J. Temple Lang)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada 22. juuni 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, et tema haiguse raviga seotud kulud hüvitataks täies ulatuses.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kohtukulud välja AH-lt.

____________

1 - ELT C 297, 5.12.2009, lk 36.