Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.2.2011 - AH v. komissio

(Asia F-76/09)1

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Henkilöstösääntöjen 72 ja 76 a artikla - Yleiset täytäntöönpanosäännökset - Hoidon tarve - Eläkkeellä olevan virkamiehen jälkeen jäänyt puoliso - Kotihoitajasta aiheutuneiden kulujen täysimääräistä korvaamista ja taloudellisen tuen myöntämistä koskevan hakemuksen hylkääminen - Myöhässä nostettu kanne - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AH (Wavre, Belgia) (edustaja: solicitor J. Temple Lang)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee 22.6.2009 tehdyn sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin kantajan hakemus, jossa vaadittiin hänen sairautensa hoidosta aiheutuneiden kulujen täysimääräistä korvaamista

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

AH vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 297, 5.12.2009, s. 36.