Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. február 15-i ítélete - AH kontra Bizottság

(F-76/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Társadalombiztosítás - A személyzeti szabályzat 72. és 76a. cikke - Általános végrehajtási rendelkezések - Önellátásra való képtelenség - Nyugdíjas tisztviselő túlélő házastársa - A beteggondozás költségeinek teljes átvállalása és pénzügyi támogatás iránti kérelem elutasítása - Késedelmesen benyújtott kereset - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AH (Wavre, Belgium) (képviselő: J. Temple Lang solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes betegsége kezelési költségeinek teljes megtérítésére vonatkozó kérelmét elutasító, 2009. június 22-i határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az AH-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 297., 2009.12.5., 36. o.