Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 15. februāra spriedums - AH/Komisija

(lieta F-76/09) 1

Civildienests - Sociālais nodrošinājums - Civildienesta noteikumu 72. un 76.a pants - Vispārīgi īstenošanas noteikumi - Aprūpes stāvoklis - Ierēdni pensionāru pārdzīvojušais laulātais - Atteikums segt visus izdevumus par slimnieka apkopšanu un piešķirt finanšu palīdzību- Novēloti iesniegta prasība - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AH (Wavre, Beļģija) (pārstāvis - J. Temple Lang, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt 2009. gada 22. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas lūgums pilnībā atlīdzināt medicīniskos izdevumus par viņas slimības ārstēšanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

AH sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 297, 05.12.2009., 36. lpp.