Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 februarie 2011 - AH/Comisia

(Cauza F-76/09)1

(Funcție publică - Asigurări sociale - Articolele 72 și 76a din statut - Dispoziții generale de aplicare - Situație de dependență- Soțul supraviețuitor al unui funcționar pensionar - Respingerea cererii de suportare integrală a cheltuielilor aferente unui infirmier și de acordare a unui ajutor financiar - Acțiune tardivă - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: AH (Wavre, Belgia) (reprezentant: J. Temple Lang, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziei din 22 iunie 2009 de respingere a cererii reclamantei de rambursare integrală a cheltuielilor determinate de tratamentul bolii acesteia

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

AH suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 297, 5.12.2009, p. 36.