Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. februarja 2011 - AH proti Komisiji

(Zadeva F-76/09)1

(Javni uslužbenci - Socialna varnost - Člena 72 in 76a Kadrovskih predpisov - Splošni izvedbeni predpisi - Potreba po pomoči in postrežbi - Preživeli zakonec upokojenega uradnika - Zavrnitev prošnje za kritje celotnih stroškov za bolničarja in za dodelitev finančne pomoči - Prepozno vložena tožba - Nedopustnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AH (Wavre, Belgija) (zastopnik: J. Temple Lang, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Martin in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe z dne 22. junija 2009 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke, naj se ji v celoti povrne stroške zdravljenja njene bolezni.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    AH se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 297, 5.12.2009, str. 36.