Language of document :

Žaloba podaná dne 7. února 2011 - Nieminen v. Rada

(Věc F-8/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Risto Nieminen (Kraainen, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AD12 za hodnotící období 2010.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 26. října 2010, kterým se zamítá žalobcova stížnost na jeho nepovýšení do platové třídy AD12 za hodnotící období 2010;

podle potřeby zrušit rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AD12 za hodnotící období 2010;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________