Language of document :

Sag anlagt den 7. februar 2011 - Nieminen mod Rådet

(Sag F-8/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Risto Nieminen (Kraainen, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2010.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 26. oktober 2010 om afslag på sagsøgerens klage over, at han ikke blev forfremmet til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2010.

Om fornødent: annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2010.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________