Language of document :

7. veebruaril 2011 esitatud hagi - Nieminen versus nõukogu

(kohtuasi F-8/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Risto Nieminen (Kraainen, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2010. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD12.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 26. oktoobri 2010. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus, milles ta vaidlustas enda edutamata jätmise 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AD12;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2010. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD12;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________