Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 7. februārī - Nieminen/Padome

(lieta F-8/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Risto Nieminen (Kraainen, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma nepaaugstināt prasītāju amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. gada amatā paaugstināšanu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 26. oktobra lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību par viņa nepaaugstināšanu amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. gada amatā paaugstināšanu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. gada amatā paaugstināšanu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________