Language of document :

Acțiune introdusă la 7 februarie 2011 - Nieminen/Consiliul

(Cauza F-8/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Risto Nieminen (Kraainen, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2010

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 26 octombrie 2010 de respingere a reclamației reclamantului privitoare la nepromovarea sa la gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2010;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2010;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________