Language of document :

Tožba, vložena 7. februarja 2011 - Nieminen proti Svetu

(Zadeva F-8/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Risto Nieminen (Kraainen, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2010 ne napreduje v naziv AD12.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 26. oktobra 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper odločitev o njenem nenapredovanju v naziv AD12 v napredovalnem obdobju 2010 naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2010 ne napreduje v naziv AD12;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________