Language of document :

Talan väckt den 7 februari 2011 - Nieminen mot rådet

(Mål F-8/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Risto Nieminen (Kraainen, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandet 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 oktober 2010 att avslå sökandens klagomål mot beslutet att inte befordra denne till lönegrad AD12 i befordringsförfarandet 2010,

ogiltigförklara, om nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandet 2010, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________