Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. december 2010 - Arroyo Redondo mod Kommissionen

(Sag F-77/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret som følge af en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 301 af 6.11.2010, s. 65.