Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. detsembri 2010. aasta määrus - Arroyo Redondo versus komisjon

(kohtuasi F-77/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 301, 6.11.2010, lk 65.