Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 14. prosince 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-1/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Nemocenské pojištění - Žádosti o vrácení lékařských výdajů - Absence aktu, který nepříznivě zasahuje do právního postavení - Nepřípustnost - Nedostatek odůvodnění"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, které zamítá náhradu ve výši 100 % lékařských výdajů žalobce.

Výrok rozsudku

Implicitní rozhodnutí, kterými Evropská Komise zamítla žádosti L. Marcuccia ze dne 25. prosince 2008 směřující k náhradě určitých lékařských výdajů v normální sazbě, se zrušují.

Zbývající návrhová žádání v žalobě se zamítají.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 63, 13.3.2010, s. 52.