Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kohtunik ainuisikuliselt) 14. detsembri 2010. aasta otsus - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-1/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus - Ravikulude hüvitamise nõue - Isikut kahjustava meetme puudumine - Vastuvõetamatus - Põhjenduse puudumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hageja ravikulude 100 %-lisest hüvitamisest.

Resolutsioon

Tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsused, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata L. Marcuccio 25. detsembri 2008. aasta taotlused hüvitada teatavad ravikulud tavalise määra alusel.

Jätta ülejäänud hagis esitatud nõuded rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 63, 13.3.2010, lk 52.