Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 14.12.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F- 1/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Sairausvakuutus - Sairauskulujen korvaamista koskevat vaatimukset - Henkilölle vastaisen toimen puuttuminen - Tutkimatta jättäminen - Perustelujen puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. J. Currall ja Mme C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen, jolla kieltäydyttiin korvaamasta kantajan sairauskulut kokonaisuudessaan, kumoaminen

Tuomiolauselma

Euroopan komission implisiittiset päätökset, joilla hylättiin Luigi Marcuccion 25.12.2008 esittämät tiettyjen sairauskulujen tavanomaisen korvausosuuden korvaamista koskevat vaatimukset, kumotaan.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 63, 13.3.2010, s. 52.