Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2010. december 14-i ítélete - Marcuccio kontra Bizottság

(F-1/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Társadalombiztosítás - Egészségbiztosítás - Orvosi költségek megtérítése iránti kérelem - Sérelmet okozó aktus hiánya - Elfogadhatatlanság - Az indokolás hiánya)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G.Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes orvosi költségeinek 100 %-os mértékű megtérítését megtagadó határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság azon hallgatólagos határozatait, amelyekkel elutasította L. Marcuccionak bizonyos orvosi költségei rendes mértékű megtérítése iránti 2008. december 25-i kérelmeit.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 63., 2010.3.13., 52. o.