Language of document :

Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2010. gada 14. decembra spriedums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-1/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Veselības apdrošināšana - Lūgumi atlīdzināt medicīniskos izdevumus - Nelabvēlīga akta neesamība - Nepieņemamība - Pamatojuma nesniegšana

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko ir atteikts 100 % apmērā segt prasītāja medicīniskos izdevumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt netiešos lēmumus, ar kuriem Eiropas Komisija ir noraidījusi L. Marcuccio 2008. gada 25. decembra lūgumus atsevišķus medicīniskos izdevumus atlīdzināt atbilstoši parastajai likmei;

pārējos prasībā iekļautos prasījumus noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 63, 13.03.2010., 52. lpp.