Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 14 decembrie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-1/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Asigurări sociale - Asigurare de boală - Cereri de rambursare a cheltuielilor medicale - Lipsă a unui act care lezează - Inadmisibilitate - Lipsă a motivării)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei prin care se refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant

Dispozitivul

Anulează deciziile implicite prin care Comisia Europeană a respins cererile domnului Marcuccio din 25 decembrie 2008 prin care se solicita rambursarea în proporția normală a anumitor cheltuieli medicale.

Respinge celelalte capete de cerere.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 63, 13.3.2010, p. 52.