Language of document :

Жалба, подадена на 20 октомври 2010 г. - Stephan Jaeger/ЕФПУЖТ

(Дело F-103/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stephan Jaeger (Дъблин, Ирландия) (представители: A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд (ЕФПУЖТ)

Предмет на производството

Отмяна на фиша за регулиране на заплатата на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете за заплата, изготвени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателя

да се отменят, доколкото е необходимо, решенията на ЕФПУЖТ във връзка с изготвянето на фишовете за регулиране на заплатата на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете му за заплата след 1 януари 2010 г.,

да се осъди ЕФПУЖТ да плати на жалбоподателя неизплатените части от заплатата му, заедно с мораторна лихва,

да се осъди ЕФПУЖТ да заплати съдебните разноски.

____________