Language of document :

Sag anlagt den 19. november 2010 - Heath mod ECB

(Sag F-121/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michael Heath (Southampton, Det forenede Kongerige) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens pensionsopgørelser for januar 2010 og efterfølgende måneder, for så vidt som der heri anvendes en forhøjelse af pensionen på 0,6% som følge af justeringen af pensionerne for 2010, og erstatning af det af sagsøgeren lidte tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af lønsedlen for januar 2010 og efterfølgende måneder for så vidt som der heri anvendes en forhøjelse af pensionen på 0,6%, med henblik på at anvende en forhøjelse på 2,1% beregnet i henhold til en almindelig generel lønjustering.

Om fornødent: Annullation af afgørelserne om afslag på anmodningerne om fornyet gennemgang af sagen og om afslag på de af sagsøgerens indgivne klager, afgørelser af henholdsvis 11. maj 2010 og 9. september 2010.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale differencen mellem den forhøjelse af pensionen på 0,6%, som ulovligt blev tildelt sagsøgeren fra januar 2010, og den forhøjelse på 2,1%, som han burde have haft ret til, dvs. en lønforhøjelse på 1,5% pr. måned fra januar 2010. Disse beløb skal tillægges rente fra deres henholdsvise forfaldsdatoer indtil betaling sker, idet renten beregnes på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Den europæiske Centralbank tilpligtes at betale 5 000 EUR i erstatning for det økonomiske tab, sagsøgeren har lidt som følge af hans tabte købekraft.

Den europæiske Centralbank tilpligtes at betale 5 000 EUR, opgjort efter ret og billighed, i erstatning for sagsøgerens ikke-økonomiske tab.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________