Language of document :

19. novembril 2010 esitatud hagi - Heath versus EKP

(kohtuasi F-121/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michael Heath (Southampton, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Hageja 2010. aasta jaanuari palgalehe ja järgnevate kuude palgalehtede tühistamine osas, milles nendega kohaldatakse tulenevalt pensionide kohandamisest aastaks 2010 pensionitõusu 0,6%, ja hagejale tekkinud kahju hüvitamine.

Hageja nõuded

tühistada 2010. aasta palgaleht ja järgnevate kuude palgalehed osas, milles nendega kohaldatakse pensionitõusu 0,6%, selleks et kohaldada pensionitõusu 2,1%, mis on arvutatud vastavalt töötasu üldise kohandamisele (General Salary Adjustment - GSA);

niivõrd kui see on vajalik, tühistada 11. mai 2010. aasta ja 9. septembri 2010. aasta otsused, millega jäetakse rahuldamata hageja uuesti läbivaatamise taotlused ja kaebused;

kohustada kostjat maksma hagejale õigusvastaselt alates 2010. aasta jaanuarist makstud pensionitõusu 0,6% ja talle tegelikult maksma pidanud pensionitõusu 2,1% vahe, seega maksma alates 2010. aasta jaanuarist igakuist palgatõusu 1,5%. Sellele lisandub viivisintress alates igakordsest sissenõutavaks muutumise ajast kuni intressi tegeliku maksmiseni, mida tuleb arvutada asjaomasel ajavahemikul Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava intressimäära alusel, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kostjalt välja 5000 eurot hageja ostujõu vähenemise tõttu tekkinud varalise kahju hüvitamiseks;

mõista kostjalt välja 5000 eurot ex aequo et bono hinnatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________