Language of document :

Kanne 19.11.2010 - Heath v. EKP

(Asia F-121/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michael Heath (Southampton, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2010 tammikuulta ja sitä seuraavilta kuukausilta laadittujen kantajan eläkelaskelmien kumoaminen siltä osin kuin niissä on korotettu eläkettä 0,6 prosentilla vuotta 2010 koskevan eläkkeiden tarkistamisen johdosta sekä kantajalle aiheutuneen vahingon korvaaminen

Vaatimukset

On kumottava vuoden 2010 tammikuulta ja sitä seuraavilta kuukausilta laaditut palkkalaskelmat siltä osin kuin niissä on korotettu eläkettä 0,6 prosentilla, jotta voidaan tehdä säännönmukaisen yleisiä palkantarkistuksia koskevan menetelmän mukaisesti laskettu 2,1 prosentin suuruinen korotus

on kumottava 11.5.2010 ja 9.9.2010 tehdyt päätökset, joilla on hylätty kantajan esittämät uudelleentarkastelua koskevat vaatimukset ja valitukset, siltä osin kuin se on tarpeen

vastaaja on velvoitettava maksamaan 0,6 prosentin suuruisen eläkkeen korotuksen, joka on myönnetty sääntöjenvastaisesti kantajalle tammikuusta 2010 lähtien, ja 2,1 prosentin suuruisen eläkkeen korotuksen, johon kantajalla olisi pitänyt olla oikeus, välinen erotus eli 1,5 prosentin suuruinen palkankorotus kuukaudessa tammikuusta 2010 lähtien. Näistä määristä on maksettava niiden erääntymispäivästä niiden maksupäivään saakka korkoa, joka lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman kyseisenä ajanjaksona sovellettavan koron perusteella siten, että sitä korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä

vastaaja on velvoitettava maksamaan 5 000 euroa korvauksena kantajalle ostovoiman heikentymisestä aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

vastaaja on velvoitettava maksamaan kohtuulliseksi arvioitu 5 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

EKP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________