Language of document :

2010. november 19-én benyújtott kereset - Heath kontra EKB

(F-121/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michael Heath (Southampton, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2010. januári és azt követő hónapokra vonatkozó nyugdíjértesítőinek megsemmisítése annyiban, amennyiben azok a 2010-re vonatkozó nyugdíjkiigazítást követően 0,6%-os nyugdíjemelést alkalmaznak, valamint a felperesnek okozott kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. januári és az azt követő hónapokra vonatkozó illetményelszámoló lapokat annyiban, amennyiben azok 0,6%-os nyugdíjemelést alkalmaznak, az általános GSA ("General Salary Adjustment" számítási módszer) alapján számított 2,1%-os emelés alkalmazása érdekében;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperes által benyújtott felülvizsgálati kérelmeket és panaszokat elutasító, 2010. május 11-én, illetve 2010. szeptember 9-én kelt határozatokat;

rendelje el, hogy az alperes fizesse meg 2010 januárjától a felperes vonatkozásában szabálytalanul alkalmazott 0,6%-os nyugdíjemelés és azon 2,1%-os nyugdíjemelés közötti különbséget, amelyhez a felperesnek joga lett volna, azaz 2010 januárjától 1,5%-os havi fizetésemelést rendeljen el. Ezen összegeket az esedékességüktől kezdve a tényleges megfizetésükig kamattal kell növelni, amely az Európai Központi Bank által, a főbb refinanszírozási műveleteknél az érintett időszakban alkalmazott kamatlábnak két százalékponttal növelt mértéke alapján számítandó ki;

kötelezze az alperest 5000 euró megfizetésére a felperest a vásárlóereje csökkenése miatt ért vagyoni kár megtérítéseként;

kötelezze az alperest a méltányosan megállapított 5000 euró megfizetésére a felperes nem vagyoni kárának megtérítésére;

az EKB-t kötelezze a költségek viselésére.

____________