Language of document :

2010 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Heath prieš ECB

(Byla F-121/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michael Heath (Sautamptonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos centrinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

2010 m. sausio ir vėlesnių mėnesių ieškovo pensijos lapelių panaikinimas tiek, kiek juose numatytas pensijos padidinimas 0,6 % po pensijų patikslinimo 2010 m. atžvilgiu, ir ieškovo patirtos žalos atlyginimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. sausio ir vėlesnių mėnesių atlyginimo lapelius tiek, kiek juose numatytas pensijos padidinimas 0,6 %, kad būtų galima taikyti pagal pastovų GSA apskaičiuotą 2,1 % pensijos padidinimą;

kiek tai būtina, panaikinti atitinkamai 2010 m. gegužės 11 d. ir 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimus, kuriais buvo atmesti ieškovo pateikti prašymai dėl peržiūrėjimo ir skundai;

įpareigoti atsakovą sumokėti skirtumą, atsiradusį ieškovui neteisėtai padidinus pensiją 0,6 % nuo 2010 m. sausio mėnesio ir pensijos padidinimo 2,1 %, į kurį jis turėjo teisę, t. y. atlyginimo padidinimą 1,5 % per mėnesį nuo 2010 m. sausio mėn. Šioms sumoms turi būti taikomi delspinigiai nuo dienos, kurią jos turėjo būti sumokėtos, iki jų sumokėjimo dienos, kurie apskaičiuojami pagal Europos centrinio banko jo pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą procentinę normą, taikytiną aptariamu laikotarpiu, pridedant du procentinius punktus;

įpareigoti atsakovą sumokėti 5 000 eurų ieškovo turtinei žalai, atsiradusiai dėl perkamosios galios sumažėjimo, atlyginti;

įpareigoti atsakovą atlyginti neturtinę žalą, kuri ex aequo et bono yra 5 000 eurų;

priteisti iš ECB bylinėjimosi išlaidas.

____________