Language of document :

Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2010 - Heath/BCE

(Cauza F-121/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michael Heath (Southampton, Regatul Unit) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fişelor de pensie ale reclamantului corespunzătoare lunii ianuarie 2010 şi lunilor următoare, în măsura în care acestea aplică o creştere a pensiei cu 0,6 % în urma exerciţiului de ajustare a pensiilor pentru 2010 şi repararea prejudiciului suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea fişelor de salariu pentru luna ianuarie 2010 şi pentru lunile următoare, în măsura în care acestea aplică o creştere a pensiilor cu 0,6%, şi aplicarea creşterii de 2,1% calculată în conformitate cu GSA (General Salary Adjustment, ajustările generale ale salariului) legale;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a cererilor de reexaminare şi a reclamaţiilor adresate de reclamant, decizii din data de 11 mai 2010 şi, respectiv, 9 septembrie 2010;

obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre procentul de 2,1%, la care ar fi avut dreptul şi procentul de 0,6%, reprezentând creşterea pensiei acordată în mod nelegal reclamantului începând din ianuarie 2010, respectiv la creşterea salariului cu 1,5 % pe lună începând din ianuarie 2010. Acestor sume trebuie să li se aplice o dobândă, începând de la data când au devenit scadente până în ziua plăţii efective, calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operaţiile principale de refinanţare şi aplicabilă în perioada vizată, majorată cu două puncte;

obligarea pârâtei la plata sumei de 5 000 de euro, pentru repararea prejudiciului material al reclamantului, rezultat din pierderea puterii de cumpărare a acestuia;

obligarea pârâtei la plata sumei de 5 000 de euro, evaluată ex aequo et bono pentru repararea prejudiciului moral al reclamantului;

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.

____________