Language of document :

Tožba, vložena 19. novembra 2010 - Heath proti ECB

(Zadeva F-121/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michael Heath (Southampton, Združeno kraljestvo) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti pokojninskih odrezkov tožeče stranke za januar 2010 in za naslednje mesece, ker je v njih na podlagi prilagoditve pokojnine za leto 2010 določeno povišanje pokojnine za 0,6 %, in povrnitev škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Plačilni listi za januar 2010 in za naslednje mesece naj se razglasijo za nične v delu, v katerem je v njih določeno povišanje pokojnine za 0,6 %, da bi se določilo povišanje za 2,1 %, izračunano v skladu z redno splošno prilagoditvijo plač;

odločbe o zavrnitvi zahtev za ponovno preučitev in pritožb, ki jih je vložila tožeča stranka, to je odločb z dne 11. maja 2010 in 9. septembra 2010, naj se, če je to potrebno, razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži izplačilo razlike med povišanjem pokojnine za 0,6 %, ki je bila za tožečo stranko nepravilno določena za obdobje od januarja 2010, in povišanjem pokojnine za 2,1 %, do katere bi morala biti upravičena, torej povišanje plačila za 1,5 % na mesec od januarja 2010. Na podlagi teh zneskov je treba obračunati obresti od trenutka zapadlosti do dne dejanskega izplačila, ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za dve točki;

toženi stranki naj se naloži plačilo 5000 EUR za povrnitev premoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi izgube kupne moči;

toženi stranki naj se naloži plačilo 5000 EUR, ocenjenih ex aequo et bono, za povrnitev nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki;

ECB naj se naloži plačilo stroškov.

____________