Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 30. listopadu 2010 - Taillard v. Parlament

(Věc F-97/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Po sobě jdoucí volna z důvodu nemoci - Posouzení nezávislým lékařem - Nález potvrzující práceschopnost - Odmítnutí řádně vydaného nového lékařského potvrzení - Neexistence lékařského vyšetření - Snížení nároků na dovolenou za kalendářní rok o dobu volna z důvodu nemoci - Nepřípustnost - Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Christine Taillard (Thionville, Francie) (zástupci: N. Cambonie a C. Lelièvre, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost směřující ke zrušení rozhodnutí, kterým Evropský parlament prohlásil za nepřípustné lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti žalobkyně a následné rozhodnutí o odebrání dnů dovolené. Dále žádost směřující k náhradě škody způsobené žalobkyni

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009, kterým Parlament odmítl uznat lékařské potvrzení ze dne 5. ledna 2009 a snížil nároky Ch. Taillard na dovolenou za kalendářní rok o dobu její nepřítomnosti ve dnech 6. až 9. ledna 2009, se ruší.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Parlament ponese kromě vlastních nákladů řízení také náklady vynaložené Ch. Taillard.

____________

1 - Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s. 81.