Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 30.11.2010 - Taillard v. parlamentti

(Asia F-97/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Perättäiset sairaslomat - Sovittelu - Työkyvyn toteava lausunto - Uuden sääntöjenmukaisesti laaditun lääkärintodistuksen hyväksymättä jättäminen - Lääkärintarkastusta ei ole tehty - Sairaslomaa ei voida vähentää vuosilomapäivistä - Kumoamiskanne ja vahingonkorvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christine Taillard (Thionville, Ranska) (edustajat: asianajajat N. Cambonie ja C. Lelièvre)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin Euroopan parlamentin sellaisen päätöksen, jolla parlamentti ei ole hyväksynyt lääkärintodistusta, jossa todistetaan, että kantaja on työkyvytön, ja tätä seuraavan päätöksen vähentää lomapäiviä, kumoamisvaatimus. Toiseksi kantajalle aiheutuneen vahingon korvaamisvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin 15.1.2009 tekemän päätös, jolla jätettiin hyväksymättä 5.1.2009 päivätty lääkärintodistus ja vähennettiin Christine Taillardin poissaoloaika 6.-9.1.2009 tämän vuosilomapäivistä, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Christine Taillardin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010, s. 81.