Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. november 30-i ítélete - Taillard kontra Parlament

(F-97/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Egymást követő betegszabadságok - Választottbíráskodás - A munkaképesség szempontjából kedvező megállapítások - Szabályszerűen kiállított orvosi igazolás elfogadásának megtagadása - Orvosi vizsgálat hiánya - A betegszabadságnak az éves szabadság időtartamából való levonása - Elfogadhatatlanság - Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Christine Taillard (Thionville, Franciaország) (képviselők: N. Cambonie és L. Lelièvre ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: K. Zejdová és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől a felperes munkaképtelenségéről szóló orvosi igazolást elfogadhatatlannak nyilvánító parlamenti határozat, illetve az azt követő, szabadnapok megvonásáról szóló határozat megsemmisítése. Másfelől a felperest ért kár megtérítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament 2009. január 15-i határozatát, amelyben megtagadta a 2009. január 5-i orvosi igazolás elfogadását, és C. Taillard 2009. január 6-9-i távolmaradását levonta az éves szabadságából.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Parlament a sajátköltségein kívül viseli C. Taillard költségeit.

____________

1 - HL C 24., 2010.1.30., 81. o.