Language of document :

2010 m. lapkričio 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Taillard prieš Parlamentą

(Byla F-97/09)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Viena kitą sekančios nedarbingumo atostogos - Kreipimasis į nepriklausomą gydytoją - Tinkamumą darbui patvirtinančios išvados - Naujos teisėtai išduotos medicininės pažymos atmetimas - Medicininės kontrolės nebuvimas - Nedarbingumo atostogų priskyrimas prie kasmetinių atostogų trukmės - Nepriimtinumas - Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Christine Taillard (Tjonvilis, Prancūzija), atstovaujama advokatų N. Cambonie ir C. Lelièvre

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas K. Zejdová ir S. Seyr

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo Europos Parlamentas pripažino nepriimtina medicininę pažymą, patvirtinančią ieškovės nedarbingumą, ir sprendimą atitinkamai atimti atostogų dienas. Antra, prašymas atlyginti ieškovės patirtą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2009 m. sausio 15 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriuo jis atsisakė priimti 2009 m. sausio 5 d. medicininę pažymą ir C. Thaillard nebuvimą darbe 2009 m. sausio 6-9 d. priskyrė prie jos kasmetinių atostogų.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Parlamentas be savo bylinėjimosi išlaidų padengia C. Thaillard bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 24, 2010 1 30, p. 81.