Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 noiembrie 2010 -Taillard/Parlamentul European

(Cauza F-97/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Concedii medicale succesive - Arbitraj - Concluzii prin care se constată existența capacității de muncă - Respingere a unui nou certificat medical întocmit în mod legal - Lipsa unui control medical - Scădere a duratei concediului medical din durata concediului anual - Inadmisibilitate - Acțiune în anulare și în despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Christine Taillard (Thionville, Franța) (reprezentanți: N. Cambonie și C. Lelièvre, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere având ca obiect anularea deciziei prin care Parlamentul European a declarat inadmisibil un certificat medical care dovedea incapacitatea de muncă a reclamantei și a deciziei, adoptate în consecință, privind reducerea numărului de zile de concediu. Pe de altă parte, o cerere având ca obiect repararea prejudiciului suferit de reclamantă

Dispozitivul

Anulează decizia Parlamentului European din 15 ianuarie 2009 prin care acesta a refuzat să accepte certificatul medical din 5 ianuarie 2009 și a scăzut perioada de absență a doamnei Taillard, cuprinsă între 6 și 9 ianuarie 2009, din durata concediului anual al acesteia.

Respinge celelalte capete de cerere.

Parlamentul European suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de doamna Taillard.

____________

1 - JO C 24, 30.1.2010, p. 81.