Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 30. novembra 2010 - Taillard proti Parlamentu

(Zadeva F-97/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zaporedni bolniški dopusti - Arbitraža - Pozitivne ugotovitve o zmožnosti za delo - Zavrnitev novega pravilno izdanega zdravniškega potrdila - Neopravljen zdravniški pregled - Vštetje bolniškega dopusta v trajanje letnega dopusta - Nedopustnost - Ničnostna in odškodninska tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christine Taillard (Thionville, Francija) (zastopnika: N. Cambonie in C. Lelièvre, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: K. Zejdová in S. Seyr, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog se nanaša na razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropski parlament zdravniško potrdilo o nezmožnosti za delo tožeče stranke, razglasil za nedopustnega in na njej temelječe odločbe, da se ji odšteje dopust. Drugič, predlog za povrnitev škode, nastale tožeči stranki.

Izrek

1.    Odločba Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2009, s katero je Parlament zavrnil zdravniško potrdilo z dne 5. januarja 2009 in odsotnost C. Taillard od 6. do 9. januarja 2009 vštel v njen letni dopust, se razglasi za nično.

2.    Tožba se v preostalem zavrne.

3.    Parlament poleg svojih stroškov nosi tudi stroške C. Taillard.

____________

1 - UL C 24, 30.1.2010, str. 81.