Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 30 november 2010 -Taillard mot parlamentet

(Mål F-97/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Successiv sjukskrivning - Skiljedom - Slutsatser till förmån för arbetsförmågan - Avvisning av ett nytt läkarintyg som har utfärdats korrekt - Avsaknad av läkarundersökning - Avdrag på den årliga semesterns längd på grund av sjukskrivningen - Otillåtenhet - Talan om ogiltigförklaring och skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christine Taillard (Thionville, Frankrike) (ombud: advokaterna N. Cambonie och C. Lelièvre)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte godta sökandens läkarintyg om arbetsoförmåga samt det påföljande beslutet att dra in antalet semesterdagar som sökanden har rätt till, dels talan om ersättning för den skada som sökanden har lidit.

Domslut

Europaparlamentets beslut av den 15 januari 2009 att inte godta läkarintyget av den 5 januari 2009 och att dra av Taillards frånvaro från den 6 till 9 januari 2009 från hennes årliga semester ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Parlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Taillards rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 24, 30.1.2010, s. 81