Language of document :

Žaloba podaná dne 22. listopadu 2010 - Bancale a Buccheri v. Komise

(Věc F-123/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgie) a Roberto Buccheri (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise COM/INT/OLAF/09/AD8 a COM/INT/OLAF/09/AD10 o nepřipuštění žalobců k výběrovému řízení.

Návrhové žádání žalobců

prohlásit za neplatný bod 4 oddílu III oznámení o výběrovém řízení EPSO/COM/INT/OLAF/09, jelikož tento bod znemožňuje přihlédnout k odborné praxi na vysokoškolské úrovni získané před udělením univerzitního diplomu;

zrušit rozhodnutí, kterými se zamítají žádosti žalobců o účast na výběrovém řízení EPSO/COM/INT/OLAF/09;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________