Language of document :

22. novembril 2010 esitatud hagi - Bancale ja Buccheri versus komisjon

(kohtuasi F-123/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) ja Roberto Buccheri (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada konkursside COM/INT/OLAF/09/AD8 ja COM/INT/OLAF/09/AD10 komisjoni otsused mitte lubada hagejatel konkursil osaleda.

Hagejate nõuded

Tunnistada õigusvastaseks konkursiteate EPSO/COM/INT/OLAF/09 III peatüki punkt 4, millega keelatakse enne ülikoolidiplomi omandamist ülikooli tasemel saadud kogemuse arvestamine;

tühistada otsused, millega lükati tagasi hagejate kandidatuur konkursil EPSO/COM/INT/OLAF/09;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________