Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 22. novembrī - Bancale un Buccheri/Komisija

(lieta F-123/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giovanni Bancale (Waterloo, Beļģija) un Roberto Buccheri (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Konkursu COM/INT/OLAF/09/AD8 un COM/INT/OLAF/09/AD10 atlases komisijas lēmumu neļaut prasītājiem piedalīties konkursos atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atzīt par prettiesisku paziņojuma par konkursu EPSO/COM/INT/OLAF09 III sadaļas 4. punktu, ciktāl ar to ir aizliegts ņemt vērā universitātes līmeņa pieredzi, kura ir iegūta pirms universitātes diploma iegūšanas;

atcelt lēmumus, ar kuriem ir noraidītas prasītāju kandidatūras konkursā EPSO/COM/INT/OLAF09;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________