Language of document :

Beroep ingesteld op 22 november 2010 - Bancale en Buccheri / Commissie

(Zaak F-123/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giovanni Bancale (Waterloo, België) en Roberto Buccheri (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de jury van de vergelijkende onderzoeken COM/INT/OLAF/09/AD8 en COM/INT/OLAF/09/AD10 om verzoekers niet toe te laten tot het vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partijen

vaststelling van onwettigheid van punt 4 van onderdeel III van de aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/COM/INT/OLAF09, voor zover op grond daarvan geen rekening mag worden gehouden met een ervaring op universitair niveau die is verkregen voor de verkrijging van het universitaire diploma;

nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoekers' aanmelding voor vergelijkend onderzoek EPSO/COM/INT/OLAF/09;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________