Language of document :

Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2010 - Bancale şi Buccheri/Comisia

(Cauza F-123/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) și Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor comisiei de evaluare din cadrul concursului COM/INT/OLAF/09/AD8 şi COM/INT/OLAF/09/AD10 de a nu îi admite pe reclamanţi la concurs

Concluziile reclamanților

Stabilirea nelegalităţii punctului 4 din titlul III al anunţului de concurs EPSO/COM/INT/OLAF/09, în măsura în care interzice luarea în considerare a unei experienţe de nivel universitar, obţinută anterior acordării diplomei universitare;

anularea deciziilor de respingere a candidaturilor reclamanţilor la concursul EPSO/COM/INT/OLAF/09;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________