Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 21. prosince 2010 - Lorenzo v. Evropský hospodářský a sociální výbor

(Věc F-29/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 179, 3.7.2010, s. 59.