Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 21. december 2010 - Lorenzo mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(Sag F-29/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 179 af 3.7.2010, s. 59.